Chess.EuHong.NET

日新百年校庆象棋公开赛


Back to Home
#CategorySchoolPlayer NameNational RatingInternational Rating
1Open Chew Choon Siong800800
2Open Lee Tuk Leong8001500
3Open Quah Chia Foo00
4Open Ng Wai Mann800800
5Open Tan Eu Hong800800
6Open Yeoh Khoon Huang800800
7Open 林苍泉17891789
8Open 黄德胜14201420
9Open 张贤智800800
10Open 张文耀16371637
11Open 伍威松15741574
12Open 陈明炎15551555
13Open 刘润镛16411641
14Open 仲红800800
15Open 曹振业800800
16Open 丘志兴800800
17Open 陈璧财15591559
18Open 谭永财800800
19Open 刘宜豪800800
20Open 刘宜豪Andy Law800800
21Open Muhammad Saiful Asyraf00
22Open 许振双800800
23Open 杨善文800800
24Open 许福材15131513
25Open 陆光铎18781878
26Open 周志刚17201720
27Open NG SIEW CONG15631563
28Open 许钟铭18661866
29Open 叶瑞清800800
30Open 叶瑞南800800
31U18 Goh Bing Ze00
32U18 Chew Heng Lih800800
33U18 LOH HONG MING14720
34U18 Lee Zhen Sheng00
35U18 Ooi Qian Long14151415
36U18 CHENG EASON800800
37U18 陈奕绅800800
38U18 WAYNE KHU800800
39U18 Ang Yi Sian14821482
40U18 Ang Yi Hern14951495
41U18 Tan Kai Zih14591459
42U18 邱洧800800
43U18 Wan Kun Sheng17531753
44U18 Anderson Cha Zi Shiuan800800
45U18 Cheah Re Qian800800
46U18 Soon Kai En800800
47U18 Sunyit Singh A/L Gurdial Singh800800
48U18 Lai Yi Hong16551655
49U18 Tin Shan Wen1595800
50U18 Tin Shan Ze1503800
51U18 许宇皓00
52U18 李睿哲00
53U18 TEH YAN ZE800800
54U18 TEH YAN LUN800800
55U18 Chow Yu Heng800800
56U18 ONG WEN XIN800800
57U18 叶欣800800
58U18 陈文轩800800
59U18 TEH SHENG WEI80012348001234
60U18 张佳颖800800